Používané technologie

XHTML

  • značkovací jazyk, který se používá pro tvorbu HTML dokumentu v jeho nejnovější specifikaci

CSS

  • jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek napsaných v jazycích HTML, XHTML nebo XML
  • umožňuje použití různých vzhledů pro zařízení, jako jsou např. PDA nebo mobilní telefony

PHP & MySQL

  • skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování dynamických internetových stránek
  • skript se vykonává na straně serveru ještě před odeslání obsahu stránky k uživateli
  • umožňuje vytvoření dynamických webů a webových aplikací s využitím databázových systémů
  • využití s MySQL databází např. Administrační rozhraní chráněné pomocí hesla, fotogalerie, E-SHOP, webové rozhranní pro mail, návštěvní kniha atd.

SEO optimalizace pro vyhledávače

  • metoda členění obsahu stránek, která se snaží o co nejlepší umístění ve vyhledávačích, jako jsou např. Seznam, Google, Jyxo.cz atd.

Javascript

  • skriptovací jazyk, který pracuje na rozdíl od PHP na straně klienta (webového prohlížeče)
  • umožňuje vyhodnocovat úplnost dat ve formuláři, umožňuje tvorbu všemožných prvků a efektů k oživení webu